Тази статия има за цел да представи съществуващите нива на водоустойчивост на ръчните часовници, което според нас ще помогне на нашите Клиенти за правилната им експлоатация и опазването им в добро състояние. При повечето модели часовници обозначението за водоустойчивост е отбелязано на циферблата или върху задния капак. По принцип водоустойчивостта на часовниците не може да се класифицира като строго определено понятие. Тестовете, които се използват за тази цел, се правят в лабораторни условия, в статични положения, което се различава коренно от използването им във всекидневието като при енергично плуване или скокове във вода, когато моментното налягане може да превиши многократно посоченото за часовника ниво на водоусточивост и да наруши херметичността му.

Нивата на водоустойчивост са подредени по следния начин:

30m (3 АТМ) или 3Bar(3 бара въздушно налягане) – това е най-ниската степен на водонепромокаемост. Часовници от този тип могат да издържат единствено и само на случайно напръскване и попадане на водни пръски върху повърхността му, не са подходящи за къпане или плуване. Много често този вид водоустойчивост се отбелязва само с надписа „Water Resistance”. Попадането на вода в часовници с тази степен на водоустойчивост се дължи единствено и само на тяхната неправилна експлоатация.

– 50m (5 АТМ) или 5Bar (5 бара въздушно налягане) – с тази степен на водоустойчивост часовниците могат да се използват за плуване при минимална дълбочина, къпане или за практикуване на водни спортове. Трябва да се внимава с налягането, на което е подложен часовника, като се има предвид горепосочените максимални граници.

100m (10 АТМ) или 10Bar (10 бара въздушно налягане) – тази степен на водоустойчивост позволява използването на часовниците при къпане, плуване и гмуркане до 2 м. дълбочина.

200m (20 АТМ) или 20Bar (20 бара въздушно налягане) – с тази степен на водоустойчивост часовниците са подходящи за любителите на водолазното гмуркане. модели са подходящи за любителите на подводното гмуркане. Притежават допълнителна изолация и завинтване на коронката, което помага за голямата устойчивост на налягане.