Цените за рзличните часовници и тяхното образуване